Job coaching

Autorski program skierowany do Klientów Indywidualnych będących w procesie zmiany zawodowej. Wsparcie w zmianach spowodowanych różnymi czynnikami. Praca z osobami poszukującymi nowych wyzwań, będącymi na rozdrożu kariery, wypalonymi zawodowo
lub szukającymi zatrudnienia. Metoda oparta na najlepszych praktykach coachingu,
mentoringu i doradztwa zawodowego.

 

Doradztwo personalne

Oferta skierowana do Klienta Biznesowego, którego celem jest zwiększenie produktywności
i jakości pracy swoich pracowników. W zakres usług wchodzi projektowanie i wdrażanie procesów i narzędzi HR wspierających rozwój, motywowanie, komunikację i zarządzanie ludźmi. Systemy motywacyjne, optymalizacja struktury, systemy wynagrodzeń, zarządzanie przez cele czy wartości oraz efektywność indywidualna i zespołowa.

 

Szkolenia

Szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, efektywności zespołowej,
oraz zarządzania zasobami ludzkimi i podstaw prawa pracy.

BusinessDriven

+48 510 259 059 • kontakt@businessdriven.pl